Politica de confidențialitate. Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de confidențialitate. Protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal

Site-ul drparaschiv.ro este operat de Radu Paraschiv, cu sediul în Strada Minervei, nr. 28, București, numit în continuare operator de date cu caracter personal. 

Dr. Radu Paraschiv prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal conform celor de mai jos:

 1. Categorii de date cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le vom prelucra sunt cele pe care le transmiteți site-ului drparaschiv.ro sau cele rezultate în urma prestării de servicii aferente naturii site-ului drparaschiv.ro. 

 • Date medicale (simptome, afecțiuni anterioare, detalii care fac parte din istoricul dumneavoastră medical, analize și servicii recomandate sau efectuate, rezultatul analizelor ( indiferent de canalul sau platforma folosite) sau tratamentul prescris, detalii ce țin de interacțiunea fizică sau virtuală cu medicul curant sau orice tip de informații pe care le oferiți în legătură cu membrii familiei dumneavoastră).
 • Date personale: nume, prenume, sex, data nașterii/vârstă, cetățenie, CNP, restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate. 
 • Detalii de contact: adresă de domiciliu/reședință, număr de telefon mobil/fix, adresă de e-mail.
 • Detalii de plată: adresă de facturare, numărul contului bancar sau al cardului bancar/cod IBAN, numele și prenumele titularului contului și al cardului bancar, data de la care cardul bancar este valabil și data la care expiră.
 • Detalii referitoare la asigurări de sănătate: calitatea de asigurat/neasigurat sau asigurator 
 • Opțiuni și păreri personale: opiniile pe care le transmiteți prin postare publică pe rețele de socializare sau alte canale publice.
 • Date referitoare la interacțiunea cu medicul Radu Paraschiv: evidența interacțiunilor, detalii privitoare la istoricul serviciilor accesate de pe site-ul drparaschiv.ro. 

Datele pe care ni le furnizați în legătură cu alți membri din familia dumneavoastră vor fi considerate informații cu caracter personal și le vom acorda aceeași protecție ca și datelor dumneavoastră. 

Nu este obligatoriu să ne furnizați datele exemplificate mai sus, însă, în lipsa lor, nu vă vom putea oferi serviciile medicale pe care le solicitați. 

 1. SURSELE ȘI TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL
 • Pentru beneficiarii de asigurări medicale, în funcție de contractul dintre noi și asigurătorul dumneavoastră primim din partea acestuia: nume; prenume; cod numeric personal (CNP); date de contact (telefon și / sau email).
 • Pentru pacienții partenerilor noștri (institutii medicale trimițătoare), primim din partea acestora nume, prenume, date de contact și date despre afectiunile de care suferiți.
 • Pentru pacientii care realizeaza programări prin intermediul platformelor on-line de programări primim de la aceștia numele, prenumele și date de contact (telefon și / sau email).
 • Pentru pacienții care accesează direct site-ul drparaschiv.ro, primim din partea acestora numele, prenumele, date de contact (telefon și / sau email) și detalii privitoare la afecțiunea de care suferă. 

Temeiurile pe baza cărora prelucrăm datele dumneavoastră:

 • În vederea încheierii/ executării unui contract cu dumneavoastră, prin care ne obligăm să vă prestăm serviciile noastre. 
 • În vederea comunicările noastre de marketing, prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului la prelucrare pentru acest scop specific.
 •  În vederea obligațiilor legate, de arhivare, de comunicare către autoritățile publice. 
 • În vederea interesului nostru legitim, de exemplu în cazul în care comunicăm informații necesare pentru protejarea stării dumneavoastre de sănătate sau pentru a facilita accesarea serviciilor noastre medicale. 
 • În vederea unor situații de urgență medicală sau alte situații în care vă aflați în incapacitate (fizică sau juridică) de a consimți la prelucrare, putem prelucra datele dumneavoastră sensibile în scopul protejării intereselor vitale ale dumneavoastră (sau ale unei alte persoane fizice). 
 • În vederea unor situații de urgență privind interesul public în domeniul sănătății publice. De exemplu: protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii, asigurarea de standarde ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau dispozitivelor medicale, în temeiul legislaţiei Uniunii Europene sau a României. 
 • În vederea apărării unui drept în instanță din pricina unor neînțelegeri ce pot apărea între noi și nu se pot soluționa pe cale amiabilă.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea desfășurării activității specifice site-ului drparaschiv.ro

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ne bazăm pe următoarele:

 1. Consimțământ. Acordul dumneavoastră de a utiliza informațiile personale în scopuri de marketing este dat în temeiul juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor cu caracter personal. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator este necesară pentru executarea unui contract între părți de furnizare de servicii medicale, pentru a putea a putea promova mai bine serviciile de pe site-ul drparaschiv.ro ( trimiterea de sms-uri, newsletter-uri sau promoții) și în scopuri legale, administrative și de detectare a fraudei.

 1. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate. 

Drepturile dumneavoastră:

 • Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date. 
 • Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 
 • Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 
 • Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 
 • Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. 
 • Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 
 • Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere. 
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 1. TRANSFER DE DATE

Datele dumneavoastră nu vor fi divulgate către alte companii, organizaţii sau persoane din orice ţară (inclusiv România). În anumite cazuri pot apărea situații în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră personale însă ne vom asigura că există un acord scris între părți prin care destinatarul își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Terți spre care pot fi transferate datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • Entități medicale care trebuie incluse în actul medial ( ex: laborator de analize de imagistică)
 • Prestatori de servicii ai site-ului drparaschiv.ro ( ex: agenții de marketing)
 • Autorități publice din domeniu (ex: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătății și altele)
 • Asigurători din România sau din alte state – în legătură cu serviciile de care ați beneficiat în clinicile noastre.

 Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi stocate de către operatorul care deține site-ul drparaschiv.ro pe o perioadă de timp cuprinsă între 6 luni și 10 ani. 

 1. SECURITATEA DATELOR

Utilizăm sisteme și proceduri în acord cu legislația europeană pentru securitatea datelor cu caracter personal.