TERMENI ȘI CONDIȚII OPINIE MEDICALĂ ONLINE ORTOPEDIE

A. INFORMAȚII CADRU 

1. Opinia medicală online se referă la interacțiunea dintre medic și pacient, la schimbul de informații medicale și non-medicale între cei doi, într-o formă de comunicare digitală, care nu presupune contactul fizic.  

2. Pacientul înțelege și acceptă faptul că, din cauza lipsei unei legislații clare și cuprinzătoare, acest serviciu, deși este întreprins cu maximă diligență și implicare de către medic, nu reprezintă o consultație medicală în sensul acceptat de legislația românească, ci doar o opinie medicală. 

3. Pacientul înțelege și acceptă că acest tip de serviciu poate avea anumite limitări ale actului medical, datorate lipsei interacțiunii fizice dintre cele două părți. 

B. PROGRAMAREA ȘI PLATA 

1. Programările pentru opinia medicală online în ortopedie se realizează la fel ca pentru o programare obișnuită. Pacientul sună la numărul de telefon afișat pe site ( 0745320303) și în funcție de disponibilitatea sa și a medicului ortoped, stabilește o dată și o oră pentru consult.

2. Programarea pentru opinie medicală online în ortopedie se poate realiza și prin completarea formularului online. 

2. Pacientul înțelege și acceptă faptul că acesta nu este un serviciu gratuit și acceptă să achite serviciul înainte de efectuarea lui, prin transfer bancar, în urma primirii pe e-mail a contului. 

3. Pacientul înțelege și acceptă faptul că în cazul neachitării serviciului, programarea sa va fi anulată.

4. Pacientul înțelege și acceptă faptul că trebuie să anunțe dacă nu mai poate să onoreze programarea pe care a făcut-o cu cel puțin 2  ore înainte ca programarea să aibă loc, situație în care va fi reprogramat, în funcție de disponibilitatea sa și a medicului ortoped. 

5. Pacientul înțelege și acceptă faptul că în situația în care nu anulează sau reprogramează programarea în perioada de timp menționată mai sus întreaga sumă achitată va fi reținută. 

C. OPINIA MEDICALĂ ONLINE 

1. Opinia medicală online se va desfășura prin intermediul aplicației WhatsApp. 

2. În cazul trimiterii de documente medicale, se va folosi aplicația WhatsApp sau WeTransfer, în funcție de mărimea documentelor.

3. Pacientul își asumă responsabilitatea de a avea infrastructura necesară desfășurării discuției cu medicul: 

a. laptop cu webcam și microfon, un PC cu webcam și microfon sau un telefon 

inteligent 

b. acces la internet 

c. acces la adresa de email 

d. toate acestea trebuie să fie pregătite la data și ora stabilite pentru consultație. În caz contrar, programarea va fi considerată ca anulată prin neanunțare. 

4. Pacientul înțelege și acceptă că pot exista cazuri în care, din motive tehnice, care nu țin de niciuna dintre părți, nu se va putea desfășura opinia medicală online deloc sau în condiții de proastă calitate (conexiunea de internet, pană de curent etc.), situație în care va primi contravaloarea consultului înapoi sau se va reprograma. 

5. Pacientul înțelege și acceptă că dacă nu va fi prezent la data și ora la care a fost programată opinia medicală online și/sau nu acceptă conexiunea video pentru mai mult de 15 minute de la momentul programat, programarea se anulează și suma plătită nu va fi restituită. 

D. CONSIDERENTE FINALE 1. Prin continuarea demersurilor ce țin de realizarea unei opinii medicale online din partea pacientului (trimitere de documente, realizarea transferului bancar sau orice altă activitate care are ca scop continuarea procesului de opinie medicală online), acesta își asumă că a înțeles și că acceptă termenii și condițiile, suma de plată, riscurile și limitările acestui tip de serviciu si își dă acordul pentru a continua aceste demersuri, inclusiv acordul pentru prelucrarea datelor conform politicii de confidențialitate.